«Қазмедиа орталығы» басқарушы компаниясы» ЖШС

ҚЫЗМЕТ НӘТИЖЕЛЕРІ ЖӘНЕ ОРЫНДАЛҒАН ЖҰМЫС БОЙЫНША ЕСЕП