«Қазмедиа орталығы» басқарушы компаниясы» ЖШС

ҰЖЫМДЫҚ ШАРТ