Денис Вишня – "BBC World Trust" және АНО "Internews" халықаралық сертификатталынған медиатренері, журналистер арасында професионалды сайыстардың Лаурета және дипломанты.