МЕДИАМЕКТЕП ЖАНАЛЫҚТАР

Спешите принять участие в долгожданном проекте от Медиашколы «Я выбираю журналистику».

Әдемі сөйлеу - тіл өнері. Ойды дұрыс жеткізу үшін сөздің сапасын арттырып, тыңдаушыны бірден баурап алатындай әдемі, қызықты сөйлей білу керек. Мұндай қасиетті кез-келген жанның бойынан табуға болады. Тек оған білім, уақыт және көп еңбек сіңіру абзал.

Поздравляем всех Слушателей долгосрочного курса «Ораторское искусство» с успешным окончанием обучения!

Тележурналист – оркестр-адам іспеттес. Ол бір уақытта сценарист, режиссер, жүргізуші болуы тиіс. Бұл қиындығы мен қызығы мол, жан-жақты білімділікті талап ететін кәсіп.

На занятиях слушатели курса «Ораторское искусство» разбирали тему «Анатомия страха».

Что лежит в основе страха? Откуда он появляется?